CHI TIẾT SÁCH 

 

1. PHẠM VI PHẠM

 

This list of the content of the basic content about the player process between the Company and Customer row.

 

2. ĐỒ ÁP DỤNG

 

Công ty và Khách hàng mua xe của Công ty (khách hàng đã hoàn thành công việc cập nhật thanh toán tại tiểu mục 4 I - QUY TRÌNH MUA HÀNG).

 

3. ĐIỂM ĐIỂM - NHẬN

 

Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại trụ sở công ty trừ trường hợp đồng quy định khác. Khách hàng sẽ nhận xe trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận xe của Công ty theo hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.

 

4. QUY TRÌNH GIAO - NHẬN

  • Nguyên tắc chung: Công ty chỉ giao thức cho đúng người thực hiện hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. The giao xe cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao xe cho đồng kết hợp chính. Trường hợp người được cấp quyền tại điểm giao dịch không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận quyền theo cách hợp pháp, thì Công ty có quyền truy cập vào xe giao dịch và thông báo cho người kết hợp đồng giao dịch không. thành công. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng theo đúng địa chỉ được cập nhật tại Hợp đồng.

 

  • · Trước khi tiến hành bàn giao xe nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác định lại thời gian, địa điểm bàn giao xe và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số tờ giấy cần thiết khi nhận bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch bên ngoài phòng trưng bày trụ sở sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.

 

 

· Tại thời điểm bàn giao- nhận xe, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ thuật về chủng loại, số lượng, trạng thái xe, các phụ kiện kèm theo và / hoặc các trang web khuyến mại khác nhau (nếu có) để đối kháng Chiếu phù hợp giữa thực tế giao nhận với sự thoả thuận của các Bên tại hợp đồng.

 

· Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao xe sẽ thiết lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe (“ Biên bản ”)” trong đó thể hiện trạng thái xe lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu has). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được tối thiểu hóa thành 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe.

 

· Theation to get the Biên bản là sự xác nhận của công ty đã giao xe và Khách hàng đã nhận xe đúng, đủ và bảo đảm chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong hợp đồng. Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm Biên bản xác nhận của Bên xác nhận sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

 

  •    Xe giao thời gian

 

 

· Xe giao thời gian theo quy định cụ thể tại hợp đồng.

 

· Trong thời gian chờ đợi nhận xe, Khách hàng có cứ thắc mắc gì về bàn giao xe xin vui lòng liên hệ đường dây nóng của Công ty để nhân viên của Công ty có thể giúp đỡ cho Khách hàng.